Maldivler’le Balıkçılık Alanında İşbirliği - Ankara Sanayi Odası

Maldivler’le Balıkçılık Alanında İşbirliği

Tarih: 11.04.2013 
İşareti: 05/5000-1378 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Sayın Cumhurbaşkanımızın, 6-7 Şubat 2013 tarihlerinde Kahire’de düzenlenen 12. İslam İşbirliği Zirvesi marjında Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Waheed’le gerçekleştirilen görüşme sonrasında, ilgili Büyükelçiliğimizce araştırılan, Maldivler’in balıkçılık sektöründeki gelişmeler ve imkânlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:
 
– Balıkçılık, turizmden sonra ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ikinci alandır ve nüfusun %20’sinden fazlası bu sektörde istihdam edilmiştir. Toplam et tüketiminin yaklaşık %85’i balık etinden gerçekleştirilmektedir. (kişi başına yıllık 181 kilo balık eti tüketimi mevcuttur.)
– Balıkçılığa ilişkin kurallar, 5/87 sayılı ve 24 Ağustos 1987 tarihli “Maldivler Balıkçılık Kanunu” ile düzenlenmiştir. Bu kanun, Maldivler’in deniz alanlarındaki egemenliğini ve yerel balıkçıları korumaya matuf hükümleriyle dikkat çekmektedir. 4/93 sayılı “Çevrenin Korunması Yasası” da biyolojik çeşitliliğin, korunma altına alınmış alanların ve doğal kaynakların korunmasına yönelik maddeler içermektedir. Maldivler’de 33 adet korunma altına alınmış bölge mevcuttur. Bu alanlarda balık avlanması yasaklanmıştır.
– 2010 yılında, su ürünleri, Maldivler tarafından gerçekleştirilen ihracatın %96’sını teşkil etmiştir. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika en fazla su ürünleri ihracatı gerçekleştirilen bölgeler olmuştur.
– Sektör büyük oranda ton balığına bağımlıdır. En fazla çıkarılan türler; kızıl orkinos, sarıkanat orkinos ve balık resifi çeşitleridir.
– Taze ve dondurulmuş kızıl orkinos en fazla Tayland’a ihraç edilirken konserve kızıl orkinos en fazla Almanya’ya gönderilmektedir. Sarıkanat orkinosta ise en fazla ihracat sırasıyla Tayland, Fransa ve İtalya’ya gerçekleştirilmektedir.
– Son yıllarda, sarıkanat orkinos ve irigöz orkinos balığı stoklarında kayda değer düşüş yaşanmıştır.
– Balık avı, uzunlukları üç ila beş metre arasında değişen gemilerle ve genellikle sonar yardımıyla yapılmaktadır.
– Ton balığı avı yabancı gemilere yasaktır.
– Kızıl orkinos işleme hakkı yalnızca Maldivli özel şirketlere verilmektedir.
-Ticaret Bakanlığı tarafından Balıkçılık Bakanlığı’na Ocak 2013’te iletilen görüş anılan Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde, dış yatırımcılar için balık avlama, işleme ve ihraç işlemleri daha kolay hale gelecektir. (Balık avı her koşulda yalnızca tahsisli bölgelerde yani Kuzey ve Güney kıyılarda gerçekleştirilecektir.)
– Balıkçılık sektöründe, Maldivli bazı özel şirketlere tanınan ayrıcalıklar ve diğer birtakım hassas koşullar mevcuttur ve bu alandaki ticarette bahsi geçen şirketlerle yaşanabilecek ihtilaflardan uzak durulması büyük önem arz etmektedir.
– Kültür balıkçılığı, yabancı şirketlere açılmış bulunmaktadır.
 
Yeni Delhi Büyükelçiliğimizce gönderilen Maldivler’de kültür balıkçılığı yapmak isteyen üyelerimiz için anılan ülke makamlarınca hazırlanmış olan not ve proje izin formu, TOBB ana sayfası web sitesinde, Hizmetler/ Uluslararası İş İmkanları/ Özelleştirme ve Yatırım Projeleri başlığı altından temin edilebilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası