Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda De - Ankara Sanayi Odası

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda De

Tarihi : 28.11.2011
İşareti : 4/5000-359
5
Yanıt : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında”  Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası