Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Hk.

    27 Ocak 2012

Tarihi  : 27.01.2012
İşareti : 
4/5000-331
 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
  
“ Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 27.01.2012 tarih ve 28186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası