Mal Ve Hizmet Üretiminde Kullanılan Sanayi Ürünlerine Garanti Belgesi Verilmesi Hakkında Y - Ankara Sanayi Odası

Mal Ve Hizmet Üretiminde Kullanılan Sanayi Ürünlerine Garanti Belgesi Verilmesi Hakkında Y

Tarih: 06.02.2015 
İşareti: 05/5000-307
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca “Mal ve Hizmet Üretiminde Kullanılan Sanayi Ürünlerine Garanti Belgesi Verilmesi ve Bunların Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” taslağının hazırlandığı ve hazırlanan taslak metninin gerekçesi ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  görüşüne gönderildiği belirtilmektedir. Bahse konu taslak yazı ekleri ile birlikte http://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php web adresinde yer almaktadır.
 
 
Taslak metnin, Başbakanlığın 17/2/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda incelenmesi ve konu ile ilgili üyelerimizin görüşlerini söz konusu yönetmeliğin EK-2’sinde belirtilen formun kullanılması suretiyle en geç 16/02/2015 tarihine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Selin ÖRNEK,                        e-posta:selin.ornek@aso.org.tr, faks: 0312 417 52 05) ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası