Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Taslağı Hakkında Görüş

    3 Nisan 2014

Tarihi  : 03.04.2014
İşareti : 4/5000-1132
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kamu İhale Kurumu  tarafından “ Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e ait taslak metin hazırlanmış olduğu bildirilerek taslak metin hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 10 Nisan  2014 Perşembe  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası