Makine Parkı Tespiti

Makina Parkı Tespiti; Üyelerimize ait makinaların tespiti amacıyla, kanuni defter kayıtlarında yer alan makinaların Odamız eksperlerince tespit edilmesi suretiyle düzenlenen bir belgedir.

  • İstenen Belgeler :
  • Dilekçe
  • Makina Parkı Listesi
  • Makina – Ekipmanlara ait faturalar (veya) Makina – Ekipmanların kayıtlı oldukları amortisman defterleri
  • İş makinaları tescil belgeleri (varsa)
  • Oda harç tarifesine göre harç
  • Makina Parkı Tesbiti İle İlgili Uygulama Esasları