MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ PROJE TANITIM TOPLANTISI - Ankara Sanayi Odası

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ PROJE TANITIM TOPLANTISI

İşareti : 05/5000-2380

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yürütülen “Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar ” (Modern Approaches for Manufacturing Technologies in Machinery Sector) adlı proje kapsamında gerçekleştirilecek olan “Modern Üretim ve Tasarım Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Uygulamaları” konulu proje tanıtım toplantısının, 26 Aralık 2016 Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirileceği bilgisi verilmektedir.

Söz konusu toplantıya ait e-davetiye ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek: Davetiye