Makina Emniyeti Yönetmelik Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Makina Emniyeti Yönetmelik Taslağı

Tarihi     : 21.05.2008
İşareti    : 5/5000 – 2349
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz 

Bilindiği üzere; 98/37/EC sayılı Makine Emniyeti Direktifi esas alınarak hazırlanan Makine Emniyet Yönetmeliği (98/37/AT), 30.12.2006 tarihli ve 26392 4. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve halen yürürlükte bulunmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği’nde 2006 yılında yayımlanan ve adı geçen yönetmeliğin yerini alacak olan 2006/42/EC sayılı Direktif üzerinde yapılan mevzuat uyumlaştırma çalışmaları çerçevesinde Sanayi Bakanlığı tarafından “Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” hazırlandığı belirtilmiştir.

Yönetmelik Taslağı Bakanlığın web sayfasında (www.sanayi.gov.tr) “Mevzuat” linki içinde yer alan “Taslak Yönetmelikler” altında orijinal metini ile birlikte yayımlanmaktadır.

Sözkonusu Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizinen geç 9Haziran 2008 tarihine kadar Odamızın dim@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası