Makedonya/Kosova Ticaret Heyeti hk. - Ankara Sanayi Odası

Makedonya/Kosova Ticaret Heyeti hk.

Tarihi     : 24.04.2009
İşareti    : 5/5000 – 1642
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Makedonya ve Kosova’ya yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve DEİK tarafından yürütülecek çalışmalarda değerlendirilmek üzere, anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerilerini içeren bir bigi notunun 4 Mayıs 2009 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Daire Bşk.’na (Faks: 0312 417 97 11, E-mail: meric.kinikli@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası