Makedonya Serbest Ticaret Bölgesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Makedonya Serbest Ticaret Bölgesi Hk.

    4 Kasım 2011

Tarihi     : 04.11.2011
İşareti    : 05/5000-3379
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Makedonya’da soydaş ve toplulukların yaşadığı Kalkandelen’de, Türk girişimciler tarafından Serbest Bölge çalışmalarının yürütülmekte olduğu ve söz konusu çalışmaların bölgenin ekonomik kalkınmasına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağladığı belirtilmektedir.
 
Konsorsiyum halindeki girişimcilere tahsis edilecek proje için gerekli araştırma ve fizibilite çalışmalarının yapılması planlanmakta olup, Makedonya Teknoloji ve Endüstri Bölgeleri Geliştirme Müdürlüğü Broşürü’nün bir örneği ekte yer almaktadır.
 
Konu ile ilgilenen üyelerimizin Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği ile (E-posta: damla.caglar@aso.org.tr) irtibata geçmesi  gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası