Madrid Yatırım Ajansı - Ankara Sanayi Odası

Madrid Yatırım Ajansı

Tarihi     : 14.11.2011
İşareti    : 05/5000-3410
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türk – İspanya İş Konseyi tarafından, Madrid Yatırım Ajansı desteği ile Madrid’de yatırım imkanları ve işbirliği fırsatlarını tanıtmak amacıyla 28 Kasım 2011 tarihinde İstanbul/TOBB Plaza’da bir toplantının düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Sözkonusu toplantıda bölgede iş yapma olanakları tanıtılarak, firmalar için Latin Amerika pazarına bir köprü oluşturan Madrid’in sunduğu fırsatların aktarılacağı ifade edilmektedir. Madrid’de yatırım yapmış Türk firmalarının deneyimleri, vergi avantajları ve hukuksal alt yapı gibi konuların da görüşüleceği toplantının ardından PromaMadrid temsilcilerinin, proje sunmak isteyen Türk firmalarıyla birebir görüşme yapması öngörülmektedir.
 
Ekte yer alan program çerçevesinde anılan toplantıya katılarak, PromoMadrid üst düzey yetkilileri ile görüşmeyi arzu eden üyelerimizin ekte sunulan katılım formunu doldurarak en geç 23 Kasım 2011 Çarşamba gününe kadar DEİK’e (Aslı Cora; e-posta: acora@deik.org.tr Faks: 0212 339 50 65 ) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası