Madeni Yağ ve Yağlama Müstahzarlarında ÖTV Değişikliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Madeni Yağ ve Yağlama Müstahzarlarında ÖTV Değişikliği Hk.

Tarihi     :14.09.2011
İşareti    :04/5000-2779
 
Sayın Üyemiz,
 
 “2011/2198 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”
 
14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası