Madencilik Sektörüne İlişkin Horızon 2020 Programı - Ankara Sanayi Odası

Madencilik Sektörüne İlişkin Horızon 2020 Programı

Tarih: 18.07.2014
İşareti: 05/5000-2358
 
Sayın Üyemiz;
 
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın (7. ÇP) devamı olarak 2014-2020 yılları arasında yürütülecek Horizon 2020 Programının Ulusal İrtibat Kuruluşu olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), AB Çerçeve Programları Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Tallinn Teknoloji Üniversitesi (Estonya), Madencilik Bölümü’nün Horizon 2020 Program başlıklarında Madencilik Sektöründe işbirliği yapılabilecek paydaş arayışında oldukları iletilmektedir.
 
Bahse konu program çağrısında; Yeni Sürdürülebilir Sondaj  Teknolojileri/Jeo-Modelleri ve Deniz Tabanında ya da Kıtalarda Derin Madencilik  başlıklarının yer aldığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, ilgili başlıkların kapsamında desteklenecek projelerin şu konulara odaklanmasının planlandığı bildirilmektedir.
 
Yeni Sürdürülebilir Sondaj  Teknolojileri ve Jeo-Modelleri Başlığı konuları; yeni sondaj teknikleri, entegre sondaj ve analitik teknolojiler, aşağı-delik ve çapraz delikli algılama, 3D ve 4D jeokimyasal ve jeofiziksel otomasyon (sismik, gravimetrik, manyetik, elektrik ve elektromanyetik), robotik gibi yeni veya geliştirilmiş yüksek verimli ve maliyet-etkin, sürdürülebilir sondaj  teknolojilerinin geliştirilmesi, Mineral depoları ve kemer tipleri hakkında mevcut bilginin artırılması ve sondaj maliyetlerinin (derin sondajlardan kaynaklanan maliyetler gibi) düşürülmesi amacıyla maden yataklarının ya da kemer oluşumlarının yeni jeo-modellerinin geliştirilmesi olarak özetlenmektedir.
 
Deniz Tabanında ya da Kıtalarda Derin Madencilik Başlığı konuları ise; deniz tabanında ya da kıtalarda derin madencilik için yeni yüksek otomasyonlu teknolojik sürdürülebilir çözümler üretmek, minerallerin yerinde işlenmesi, taşınması gereken atık kaya miktarının azaltılması, yeraltında çalışan işçilerin maruz kaldığı olumsuz etkilerin azaltılması, madenciliğin deniz ve kıta ekosistemine etkisinin azaltılması olarak tanımlanmakla birlikte söz konusu projeler hazırlanırken AB’nin ilgili hammadde, deniz ve denizcilik politikalarının dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
 
Bu çerçevede, çağrılarla ilgilenen Üyelerimizin, detaylı bilgi için  TÜBİTAK, Horizon 2020  “İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve hammaddeler” Ulusal İrtibat Noktası Meltem ÜNLÜ TOKCAER ile iletişime geçmeleri ve firma bilgilerini https://docs.google.com/forms/d/1TcOwuZ7nvMh1SvzQpDnvJP2986V5jxDqalh_mATlhFA/viewform linkinde yer alan formu doldurarak program yetkililerine iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İrtibat:
Meltem ÜNLÜ TOKCAER
Adres:Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere 06100 ANKARA
Tel: +90 312 468 5300 – 1220
Faks: +90 312 427 4024