MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOTERMAL ALAN İHALESİ - Ankara Sanayi Odası

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOTERMAL ALAN İHALESİ

    8 Eylül 2017

İşareti : 05/5000-2388
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden (MTA) alınan bir yazıda, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden, arama ruhsatı alınan sahalarda MTA Genel Müdürlüğünce kaynak varlığı tespit edilen alanların ihale ile devredileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda; ısıtma ve termal turizme uygun olarak Eskişehir-Merkez-Türkmentokat, Kayseri-İncesu-Subaşı, Kayseri-İncesu, Ankara-Sincan-Türkobası, Amasya-Merzifon-Osmanoğlu, Adana-Ceyhan-Narlık, İstanbul-Silivri-Büyükkılıçlı, Amasya-Merzifon-Uzunyazı ruhsatlı Jeotermal alanları için son teklif verme tarihi 16 Ekim 2017 saat 11:00’dır. Adı geçen Jeotermal Alanlarla ilgili ilan metni 06.09.2017 tarih ve 30172 sayılı Resmi Gazete ile MTA Genel Müdürülüğü web sayfasında yayınlanmış olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu ihale ile ilgilenen üyelerimiz için Jeotermal Alanlara ait bilgiler ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Jeotermal Alanlara Ait Bilgiler