Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılm - Ankara Sanayi Odası

Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılm

    24 Ocak 2012

Tarihi  :  24.01.2012
İşareti : 4/5000-296
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere; ekte yer alan Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin en geç 30.01.2012 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası