Maden Kanununda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk. - Ankara Sanayi Odası

Maden Kanununda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

    24 Haziran 2010

Tarihi     :24.06.2010
İşareti    :4/5000-2074
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası