Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı Hakkında Görüş

Tarihi : 26.08.2014
İşareti : 4/5000-2702
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen; üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin maden atıkları yönetiminin genel esaslarını belirlediği 2006/21/EC sayılı Maden Atıkları Direktifi doğrultusunda, taraflarınca yapılan uyum çalışmaları neticesinde “Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı”nı hazırladıkları belirtilerek,söz konusu  taslak metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, Görüş Bildirme Formuna işlenmiş olarak görüşlerinizin en geç  22 Eylül 2014 Pazartesi  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası