Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması Hakkında Bilgilendirme Semineri - Ankara Sanayi Odası

Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması Hakkında Bilgilendirme Semineri

    2 Haziran 2014

Tarih: 02.06.2014                                     
İşareti: 05/5000-1843
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 11.12.2014 tarih ve 28848 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde zararlı madde üreten veya ithal eden firmaların, http://online.cevre.gov.tr adresindeki ‘Kimyasallar Kayıt Sistemi” aracılığıyla ürettikleri veya ithal ettikleri maddeleri; 1/06/2014 tarihinden itibaren bildirim yükümlülüklerinin bulunduğu iletilmektedir.
 
Bu çerçevede, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile İstanbul’da 17 Haziran 2014 Salı günü 13:30-17:30 saatleri arasında İMMİB (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad., Dış Ticaret Kompleksi,Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul) Konferans Salonunda, aşağıda yer alan konularda ücretsiz bir Bilgilendirme Seminerinin düzenleneceği bildirilmektedir.
 
  • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik,
  • Yeni sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama mevzuatı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na online olarak yapılacak sınıflandırma ve etiketleme bildirimi hakkında bilgi,
  • Güvenlik Bilgi Formları mevzuatında yapılan değişiklikler,
  • Güvenlik Bilgi Formları mevzuatı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına online olarak güvenlik bilgi formu bildirimi,
 
Bu kapsamda, Bilgilendirme Semineri hakkında detaylı bilgi almak ve 13 Haziran 2014 Cuma gününe kadar kayıt yaptırmak için pinar.ozgun@immib.org.tr/Tel:0(212)4540633 ile iletişime geçilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası