MACARİSTAN GÖRÜŞ TALEBİ – 05/5000-410 - Ankara Sanayi Odası

MACARİSTAN GÖRÜŞ TALEBİ – 05/5000-410

İşareti : 05/5000-410
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı’nın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk ÖZLÜ ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sn. Peter SZIJJARTO eşbaşkanlığında, 2-3 Mart 2017 tarihinde Ankara’da yapılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen konulara ilişkin metin önerilerinizin en geç 22 Şubat 2017 tarihine kadar Odamıza (dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası