LPG Tüplerinin Muayene,Deney,Bakım Ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

LPG Tüplerinin Muayene,Deney,Bakım Ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ

Tarihi    : 20.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1344
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (No: SGM-2011/3)” 20.04.2011 tarih ve 27911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası