LOJİSTİK SÜRECİNDE DÖKÜMANTASYONUN SADELEŞTRİLMESİ HK. - Ankara Sanayi Odası

LOJİSTİK SÜRECİNDE DÖKÜMANTASYONUN SADELEŞTRİLMESİ HK.

İşareti : 04/5000-610

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;  28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon toplantısında, “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no’lu eylem kapsamında; taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği belirtilerek bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu karara istinaden; Birlik tarafından bir soru formu oluşturulmuş olduğu bildirilerek Lojistik Koordinasyon Kurulu’na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere görüşleriniz ve katkılarınız talep edilmektedir.

Bu çerçevede, soru formunun en geç 29 Mart 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulması   hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

 

http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/18Tasimaciliktan_Lojistige_Donusum_Programi.pdf

 

Soru Formu