Lojistik Sürecinde Dokümantasyonun Sadeleştirilmesi – İthalatta Bağlantı Sorunu - Ankara Sanayi Odası

Lojistik Sürecinde Dokümantasyonun Sadeleştirilmesi – İthalatta Bağlantı Sorunu

İşareti : 10/5000-1036

İrtibat : aso@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen bir yazıda, Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı, Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no’lu eylem kapsamında dokümantasyonun azaltılmasına yönelik bir çalışmada kullanılmak üzere özel sektörün konuya ilişkin görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, TOBB tarafından oluşturulan soru formu aracılığı ile alınan veriler Lojistik Koordinasyon Kurulu’na sunulacaktır. 

Bu çerçevede, konuyla ilgilenen üyelerimizin aşağıda yer alan soru formlarını en geç 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 


http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/18Tasimaciliktan_Lojistige_Donusum_Programi.pdf 

Soru Formu