LOJİSTİK MEVZUATI - Ankara Sanayi Odası

LOJİSTİK MEVZUATI

İşareti : 05/5000-2533

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ‘nden (TOBB) alınan bir yazıda, 28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun dördüncü toplantısında Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında gerek lojistik sektörünün gerekse taşıtanların lojistik ile ilgili mevzuat ve mevzuatın uygulanmasından kaynaklı karşılaştığı problemlerin görüşüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, lojistik ile ilgili yürürlükteki mevzuat ve bu düzenlemelerin uygulanmasından dolayı maliyetlerinizin ve rekabet gücünüzü etkileyen konuların ekli forma işlenerek 26 Aralık 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek:Lojistik Mevzuatı – Form