LOJİSTİK MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ VE İŞLEM SÜRELERİNİN KISALTILMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ TALEBİ 2 - Ankara Sanayi Odası

LOJİSTİK MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ VE İŞLEM SÜRELERİNİN KISALTILMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ TALEBİ 2

    11 Temmuz 2017

İşareti : 05/5000-1906
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, 28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Kurulu Toplantısında “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” Politika 1.2. Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması başlığı altında yer alan eylemler kapsamında, taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirme yapılması gerektiği belirtilerek özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracat ve ihtalat işlemlerinde kullanılan belgelerin temin maliyetleri ile anılan belgelerden mükerrer talep ediliği düşünülenlerin ve belge temin sürecinde yaşanan sorunların TOBB’a iletilmesini teminen 14 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası