LİTVANYA Ülke Günleri - Ankara Sanayi Odası

LİTVANYA Ülke Günleri

    2 Aralık 2015

Tarih: 02.12.2015
İşareti: 05/5000-2585
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Odamız işbirliği ile 10 Aralık 2015 Perşembe günü 14:00-17:00 saatleri arasında Odamız Meclis Salonunda, “Litvanya Ülke Günleri” etkinliği düzenlenecektir.
 
Odamız üyelerinin uluslararası düzeyde iş yapma kabiliyetlerini arttırabilmeleri ve Litvanya’daki fırsatları keşfedebilmelerine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilen söz konusu toplantıya, Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi, Vilnus Gediminas Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Araştırma Merkezi, Kaunas Teknoloji Üniversitesi Ulusal Açık Erişim ve AR-GE Merkezi ile Litvanya Demiryolları kurum yetkilileri katılacak olup, toplantı sonrasında bahsi geçen merkezlerin temsilcileri ile üyemiz firmalar arasında ikili iş görüşmeleri organize edilecektir.
 
Bahse konu merkezlerin ortak hedefi, firmaların inovasyon ihtiyaçlarını belirleyerek ortak projeler yürütülmesinde ve bilgi yoğun şirketler ile gelecek vaat eden şirketler arasında bağlantı kurarak başarılı iş projelerine dönüşecek fikirlerin teşvik edilmesinde rol almaktadır.
 
Tercüman hizmetinin sunulacağı etkinlik kapsamında, program ve katılımcılara ilişkin detayları içeren doküman ekte yer almakta olup, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin, Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü (Deniz TUTAŞ, 417 12 00-1221 deniz.tutas@aso.org.tr) ile iletişime geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası