Libya’ya verilen notalar - Ankara Sanayi Odası

Libya’ya verilen notalar

Tarihi :  15.04.2011
İşareti : 5/5000 –  1292
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Libya’da faaliyetleri bulunan firmalarımızın geri çağrılmasına ilişkin olarak ve Libya idarelerine verilen teminat mektuplarının haksız yere nakde çevrilmesinin önlenmesi ile sözkonusu firmaların Libya bankalarındaki mevduatlarının güvence altına alınabilmesini teminen Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Libya makamlarına verdiği notalar, firma temsilcilerinin Libya idareleri ile yapacakları yazışmalarda faydalanılmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi web sitesi http://www.tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx altındaki “Diğer Duyurular” başlığı altında verilmektedir.  Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası