Libya’ya Deniz Sevkiyatları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Libya’ya Deniz Sevkiyatları Hk.

Tarihi     : 12.05.2011
İşareti    : 05/5000-1586
 
 Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (OAİB) alınan bilgiye atfen, un üreticisi olan bir kısım Birlik üyesi firmanın, Libya’ya gerçekleştirecekleri ihracatlarda gemilerin varış limanına kadar güvenliklerinin sağlanması için yardım talep ettiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, konunun iletildiği Dışişleri Bakanlığı’ndan  alınan cevabı yazıya atıfla, gemilerimizin Sirte Körfezi ve Trablus’ta yer alan limanlara gitmelerinin ve bu limanlardan yükleme ve boşaltma yapmalarının, bölgede devam eden çatışmalardan kaynaklanan güvenlik sorununun mevcudiyeti nedeniyle sakıncalı olduğu iletilmektedir. Diğer taraftan, Bingazi ve doğusunda yer alan limanlara ise gemilerle taşıma yapılmasında halihazırda bir sıkıntı olmadığının değerlendirildiği bildirilmektedir.
 
Anılan yazıda ayrıca, her halükarda Libya’da sefer yapmayı planlayan ticari gemilerimizin, seyir planlarını, gerekli askeri koordinasyonun sağlanmasını teminen, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına ve Dışişleri Bakanlığı’na önceden bildirmelerinin ve anılan ülkedeki limanların durumu hakkındaki son gelişmelerle ilgili olarak anılan Müsteşarlığın duyurularını yakından takip etmelerinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası