Libya/Suriye SGK Prim Borçlarının Ertelenmesi - Ankara Sanayi Odası

Libya/Suriye SGK Prim Borçlarının Ertelenmesi

    2 Nisan 2013

Tarihi : 02.04.2013
İşareti : 05/5000-1213
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Libya ve Suriye’de faaliyette bulunan firmaların prim borçlarının erteleme süresinin uzatılması konusunda Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığından alınan yazıya atfen; Libya ve Suriye’de meydana gelen olayların anlık başlayan ve sona eren bir olay niteliğinde olmadığı dikkate alınarak, anılan ülkelerde meydana gelen olaylan belirli bir tarih ile ifade etmenin mümkün olmaması nedeniyle, olağanüstü politik risk olarak belirlenen sürecin başlamasından sonuçlanmasına kadar geçen zamanın tamamının Kurumlar açısından “olayın meydana geldiği tarih” olarak değerlendirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Libya ve Suriye’de meydana gelen olaylardan dolayı prim borçlarının 5510 sayılı kanunun 91’ inci maddesi kapsamında ertelendiği halde erteleme süresi sona eren ancak mücbir sebep halinin devam etmesinden dolayı borçlarının yeniden ertelenmesini talep eden üyelerimizin, mücbir sebep halinin devam ettiği hususunda tevsik edecekleri bilgi ve belgelerden mücbir sebep halinde olduklarının anlaşılması halinde önceki ertelemenin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren borçlarının yeniden bir yıla kadar ertelenmesinin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımla
Ankara Sanayi Odası