Libya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Alınan Nota - Ankara Sanayi Odası

Libya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Alınan Nota

Tarih: 04.04.2013
İşareti:05/5000-1277  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Libya’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota’ya atfen, Libya’da yabancılar bakımından istikrar ve güvenin sağlandığından bahisle, Türk şirketlerinin yarım kalmış ve anlaşması sağlanmış projeleri tamamlamak üzere Libya’ya geri dönüşlerinin beklendiği ifade edilmektedir.
                                                                                                       
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası