Libya’daki Müşavirlik Firmaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Libya’daki Müşavirlik Firmaları Hk.

Tarihi     : 13.04.2011
İşareti    : 05/5000-1260
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, yurtdışı teknik müşavirlik faaliyetlerinin, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/05/2004 tarih ve 2004/8 sayılı Kararı’na istinaden, 09/06/2004 tarih ve 25487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/5 sayılı “Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ” ve söz konusu Tebliğ’e istinaden hazırlanmış olan Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde desteklendiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, bu kapsamdaki uygulamanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla mezkur Tebliğ’e ait Uygulama Usul ve Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup anılan metinin son haline www.dtm.gov.tr adresinden erişilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası