Libya / Yatırım Talebi - Ankara Sanayi Odası

Libya / Yatırım Talebi

Tarihi     : 05.10.2009
İşareti    : 5/5000 – 3548
Yanıt      :
dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda, 5-9 Eylül 2009 tarihlerinde Dış Ticaret Müsteşar Vekili Cemalettin Damlacı başkanlığında Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirildiği ve ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde, Libya’nın ülkede bulunan atıl durumundaki mali kaynakların verimli kullanımı için Türkiye’de ve Türk firmaları ile ortaklık kurarak Afrika ülkelerinde çeşitli sektörlerde yatırım yapmak istediğinin öğrenildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Libya Yatırım Kurumu yetkilileriyle yapılan görüşmede, Libyalı yetkililer, Türk firmalarla çevre ve ormancılık, tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm, enerji, çimento sanayi, demir-çelik ve altın işleme sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalarla işbirliği yapmak istediklerini ifade etmektedirler. Görüşmelerden Libya tarafının finansman imkanı sağlayabileceği anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ekte yer alan toplantı izleme tutanağında yer almaktadır.

Bu çerçevede, sözkonusu sektörlerde Libyalı firmalarla işbirliği yapmak isteyen üyelerimizin fizibilite çalışması tamamlanmış proje tekliflerini en geç 15 Ekim 2009 tarihine kadar TOBB’a (Tel:03122182221, E-posta: meric.gurdal@tobb.org.tr) ulaştırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası