Libya Vergi Tahakkuk Beyannameleri - Ankara Sanayi Odası

Libya Vergi Tahakkuk Beyannameleri

    29 Kasım 2012

Tarihi  : 29.11.2012
İşareti : 05/5000-3602
 
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Libya’da faaliyette bulunan firmalarımızın vergi beyannamelerini verme süresinin 2012 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından defaatla girişimde bulunulduğu belirtilerek, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Maliye Bakanlığ’ından alınan 30.10.2012 tarihli yazıya atıfla, Libya’da yaşanmakta olan geçiş döneminin Vergi Mevzuatının uygulanmasında yarattığı bir kısım aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde aşağıda yer alan kararların alındığı ifade edilmektedir.
 
1.Bütçelerin birbirine bağlı olması göz önünde bulundurularak, 31.12.2010, 31.12.2011 ve 31.12.2012            tarihlerinde sona eren mali yıllara ait mükelleflerin beyanname verme süresi 31.07.2013   tarihine kadar uzatılmıştır.
 
2.Gelir vergisi taksitlerinin gecikme cezalarının muafiyet süresi 31.07.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
3.Çalışma kazançlarından alınacak olan gelir vergisi veya benzeri vergilerden kaynaklanan vergi taksitleri, 01.01.2013 tarihinden itibaren (Ocak 2013 ayı maaş tarihinden itibaren) gecikme cezalarına tabi tutulacaktır.
 
4.Yazışmalar, tasarruf, yasal muameleler ve gerçekleşmiş işlemlerin tabi oldukları gecikme cezasından muafiyet süresi 31.07.2013 tarihine kadar uzatılmış olup ancak 01.01.2011 tarihinden önce bu işlemlerden kaynaklanan kesinleşmiş gecikme cezalan aynen kalacaktır.
 
5.Damga vergisi tahsili işlemlerinin de gecikme cezasma tabi olması, ancak damga vergisinin gecikme cezasının başlangıç tarihinin Ocak 2013’den itibaren hesaplanması uygun görülmüştür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası