Libya Vergi Beyannameleri - Ankara Sanayi Odası

Libya Vergi Beyannameleri

Tarih: 01.08.2013
İşareti: 05/5000-2844
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Libya’da yeni dönem yönetim oluşturulduktan sonra anılan ülkede faaliyette bulunan müteahhitlik firmalarımızın vergi beyannamelerini verme süresinin uzatılması konusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından defaatle girişimde bulunulduğu belirtilmektedir.
Bu çerçevede, Bakanlığımız girişimcileri ile Libya Maliye Bakanlığının Libya’da yaşanmakta olan geçiş dönemini göz önünde bulundurarak aldığı kararlar aşağıda verilmektedir;
  • Bütçelerin birbirine bağlı olması göz önünde bulundurularak, 31.12.2010, 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihlerinde sona eren mali yıllara ait mükelleflerin beyanname verme süresi 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Gelir vergisi taksitlerinin gecikme cezalarının muafiyet süresi 31.12.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Çalışma kazançlanndan alınacak olan gelir vergisi veya benzeri vergilerden kaynaklanan vergi taksitleri, 01.01.2013 tarihinden itibaren gecikme cezalarına tabi tutulacaktır.
  • Yazışmalar, tasarruf, yasal muameleler ve gerçekleşmiş işlemlerin tabi oldukları gecikme cezasından muafiyet süresi 31.12.2013 tarihine kadar uzatılmış olup ancak 01.01.2011 tarihinden önce bu işlemlerden kaynaklanan kesinleşmiş gecikme cezaları hesaplanacaktır.
  • Damga vergisi tahsili işlemlerinin de gecikme cezasına tabi olması, ancak damga vergisinin gecikme cezasının başlangıç tarihinin Ocak 2013’ten itibaren hesaplanması uygun görülmüştür
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası