“Libya Sözleşmelerinin Libya Hukuku Açısından Güncel Durumu Ve Sorunların Muhtemel Çözüm Yolları” Konulu Panel - Ankara Sanayi Odası

“Libya Sözleşmelerinin Libya Hukuku Açısından Güncel Durumu Ve Sorunların Muhtemel Çözüm Yolları” Konulu Panel

    11 Ocak 2016

Tarih: 11.01.2016
İşareti: 05/5000-63
İletişim:dim@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda,  Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve DEİK işbirliğinde, 15 Ocak 2016 Cuma günü saat 14.00’te, Ankara TMB Genel Merkez Binası’nda, Avukat Ali Soysüren’in moderatörlüğünde ve Libyalı Avukatlar Abdudayem Elgharabli ve Mahmud Mukhtar‘ın katılımlarıyla “Libyalı Avukatlar Bilgilendiriyor: Libya Sözleşmelerinin Libya Hukuku Açısından Güncel Durumu ve Sorunların Muhtemel Çözüm Yolları” konulu bir panel düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, Türk müteahhitlik firmalarının Libya’da 300 civarında proje için Libyalı İşveren İdarelerle sözleşmelerinin bulunduğu; Libya’da Şubat 2011 tarihinden bu yana yaşanan iç karışıklıklar kapsamında ülkede faaliyet göstermekte olan Türk müteahhitlik firmalarının sorunlarının halen devam ettiği; aradan geçen sürede firmaların, teminat mektubu ve akreditif komisyonları, sigorta komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer tazminatlar, şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi pek çok ek maliyeti üstlenmek zorunda kaldıkları da belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Libya’da rejim değişikliğinden bu yana 5 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen ülkedeki koşulların Türk müteahhitlik firmalarının Libya’ya dönüp sözleşmelerine uygun bir şekilde iş yapmalarına olanak tanımadığı ve sözleşmelerinin ne olacağının bilinmediği vurgulanmaktadır. Son günlerde bazı müteahhitlik firmalarının zarar ve ziyanlarının tazmini için mevcut sözleşmeleri veya Türkiye-Libya Yatırımlarının Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması kapsamında uluslararası tahkime başvurduklarının bilindiği; bahse konu sözleşmelerin neredeyse tamamının Libya hukukuna tabi olmasına rağmen, Libya hukukunun Türk firmalarının mevcut durumu, hakları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak getirdiği düzenlemeler hususunda bugüne kadar, bireysel çalışmalar haricinde, herhangi bir çalışma yapılmadığına değinilmektedir.  

İngilizce  – Türkçe simültane tercüme hizmeti sunulacak olan söz konusu panelde Sayın Elgharabli ile Sayın Mukhtar tarafından ele alınacak konulara aşağıda yer verilmektedir:

  • Libya hukukunun ilgili düzenlemeleri  hakkında genel bilgilendirme
  • Libya’da Şubat 2011’de başlayan olayların hukuki niteliği
  • İşverenlerin devlet kurumu olması/olmaması arasındaki farklar 
  • Libya iç hukukunda mevcut muhtemel çözüm yolları-süreler-yargı masrafları
  • Libya’da yabancı şirketlerin taraf oldukları inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda ulusal ve uluslararası çözüm yolları
  • Libya hukukunda teminat mektuplarının durumu ve tahakkuk eden komisyonlar

Söz konusu panele katılmak isteyen üyelerin, katılımlarını 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar adaylan@tmb.org.tr e-posta adresine (Anara DAYLAN, Tel: 0312 441 44 83 / 209) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası