Libya SGK Prim Ödemeleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Libya SGK Prim Ödemeleri Hk.

    14 Nisan 2011

Tarihi     : 13.04.2011
İşareti    : 05/5000-1261
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Libya’da son günlerde yaşanan gelişmeler nedeni ile Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın talimatlarıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, anılan ülkede faaliyette bulunan firma çalışanlarının SGK prim ödemelerine ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan değerlendirmeler iletilmekte olup, söz konusu yazıya TOBB’un Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi web sitesi http://www.tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx adresi “Diğer Duyurular” kısmından ulaşılabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası