Libya Nota Hk. - Ankara Sanayi Odası

Libya Nota Hk.

    16 Mayıs 2011

Tarihi     : 12.05.2011
İşareti    : 05/5000-1588
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın Trablus Büyükelçiliğimizden aldığı yazısına atfen, Libya İdare Merkezlerini Geliştirme ve Kalkındırma Teşkilatı’nın (ODAC) Libya’da faaliyet gösteren firmalarımızın başladıkları projelere devam etmeleri gerektiği bildirilmektedir.
 
Ayrıca ODAC’ın, firmalarımıza şantiyelerdeki durumları ortaya çıkaracak bazı sorular yönelten bir yazıyı Libya Dışişleri Bakanlığı’nın Notası ile Büyükelçiliğimize ilettiği, söz konusu Nota’nın ekinde ODAC ile iş yapan Türk müteahhitlik firmalarının listesinin yer aldığı ve bahse konu Nota ile birlikte gönderilen 2 adet formun listede yer alan firmalar tarafından doldurulmasının istendiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, firmalarımız tarafından özellikle Libya Dışişleri Bakanlığı Notasında ve formlarda yer alan sorulara verilecek cevapların mümkün olduğu ölçüde aynı ve benzer unsurları içeren objektif ve somut bilgiler şekilde olmasının önemli olduğu ve derlenecek bilgilerin Libya makamlarına iletilmesinde yarar görüldüğü ifade edilmektedir.
 
ODAC Teşkilatı tarafından talep edilen bilgiler ile ekte yer alan formların Arapça ve Türkçe dillerinde doldurulmak üzere liste kapsamı firmalara ivedilikle iletilmesi ve firmalar tarafından doldurulan formların Trablus Büyükelçiliğimize intikalini teminen Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın aşağıda iletişim bilgileri bulunan temsilcisine gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası 
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
Nil Gökçe – Şube Müdürü
Tel: 0312 204 79 61
Faks: 0312 212 87 41