Libya Mutabakat Zaptı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Libya Mutabakat Zaptı Hk.

Tarihi     : 02.02.2011
İşareti    : 03/5000-348
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Tarım ve Köyişleri Bakanımızın resmi ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetle 27-29 Aralık 2010 tarihleri arasında Trablus’a yaptığı ziyaret sırasında, anılan Bakanımızın Libya Tarım Bakanı ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Libya arasında tarım ve tarımsal yatırım alanındaki ortak işbirliği bağlarını güçlendirmek için, özellikle Türk özel sektörünün Libyalı muhataplarıyla ortak tarımsal yatırımların yapılması ve özel sektörün teşviki için işbirliklerine gidilmesi yönünde mutabakata vardıkları bildirilerek, Türk özel sektörüyle tarımsal ürün ticaret ve tarımsal yatırımların canlandırılması üzerinde önemle durulduğu bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, tarımsal yatırımların teşviki, gıda işleme sanayi, ortak tarımsal üretim, tohumculuk, balıkçılık, hayvan yetiştiriciliği, seracılık, kesme çiçekçilik, fidan üretimi ve ortak araştırmalar konusunda işbirliği üzerinde durulduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan, ortak yatırımların yapılabileceği ifade edilerek, Libya tarafının Büyük İnsan Yapımı Nehir (Great Men Made River) Projesi kapsamında, 160.000 hektar alanın sulamaya açılacağı ve bu alanda Türk müteşebbislerce yatırım yapılması için tarım alanı ve sulama imkanı sağlayabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası