Libya Hk. - Ankara Sanayi Odası

Libya Hk.

Tarihi : 12.07.2011
İşareti : 5/5000 – 2248
Yanıt :
dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Libya’daki gelişmeler sonucunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce, 26 Şubat 2011 tarihinde 1970 sayılı Karar’ın ve 17 Mart 2011 tarihinde de 1973 sayılı Karar’ın kabul edildiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu Birleşmiş Milletler Kararları’nın ülke içi mevzuata uyarlanmasının 20112001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirildiği ve 02.07.2011 tarih ve 27982 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 20112001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin önlenmesinin yanı sıra “mal varlıklarının dondurulması” (Madde 5) ile yaptırım niteliğindeki diğer hususların da uygulamaya konulmasının sağlandığı iletilmektedir.
 
Bu bağlamda müteahhitlerimizin teminat mektupları sorunlarının, 5.maddenin 4.paragrafı altında özel olarak düzenlendiği ve bahse konu teminat mektuplarının tazmin edilmesinin en geniş şekilde engellendiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası