Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’ndan Alınan Nota - Ankara Sanayi Odası

Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’ndan Alınan Nota

Tarih: 15.04.2013 
İşareti: 05/5000-1408
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Trablus Ticaret Müşavirliğimize göndermiş olduğu notada, “Sabri Abdullah Şadi” isimli şahsın Libya Devleti veya Libya Devleti’ne bağlı kurumlar adına konuştuğu, müzakerelerde bulunduğu, anlaşmalar, sözleşmeler veya zabıtlar imzaladığı ifade edilmekte ve Libya ile iş yapacak kişilerin gerek adı geçen şahıs, gerekse Libyalı veya yabancı başka kişi ya da kurumlar tarafından yapılan ve Libya Devleti’ni ilgilendiren mali işlemler veya Libya Devleti’ne bağlı kurumların ve şirketlerin mal varlıklarına ilişkin işlemlere başlamadan önce ülkelerine akredite Libya Büyükelçiliklerine başvurmaları hususunda uyarıldığı bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, Libya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın ayrıca, Sabri Abdullah Şadi isimli şahsa Libya Devleti tarafından verilen her türlü yetkinin ve vekaletin geri alındığını, adı geçenin Libya Devlet Kurum ve şirketlerindeki görev ilişkisine son verildiğini ve hakkında kırmızı bültenle tutuklama karan çıkarıldığını ifade ettiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası