Libya / BDDK Kararı - Ankara Sanayi Odası

Libya / BDDK Kararı

    31 Aralık 2012

Tarihi : 31.12.2012
İşareti : 05/5000- 3938
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 25 Aralık 2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu Yönetmeliğe göre; Libya’da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya’da veya Libya’ya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında uygulanacak hükümlerin 31 Aralık 2013 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası