LETONYA ENERJİ SEKTÖRÜ HK. - Ankara Sanayi Odası

LETONYA ENERJİ SEKTÖRÜ HK.

    26 Ağustos 2010

Tarihi     : 25.08.2010
İşareti    : 03/5000-2952
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Türk müteahhitlik şirketlerinin, Letonya’da ve Baltık Denizi bölgesinde, enerji/elektrik mühendisliği ile sürdürülebilir kalkınma/yenilenebilir kaynaklar sektörlerinde, AB fonlarıyla finanse edilen büyük çaplı projeleri üstlenmelerinin mümkün olduğu, nitekim, Türk şirketlerinin, Letonya’da önemli tutarlarda enerji ihaleleri kazandığı bildirilmektedir. Letonya enerji piyasası ve bölgedeki mevcut iş ve yatırım olanakları hakkında Riga Büyükelçiliğimizce hazırlanan bilgi notuna www.tobb.org.tr/deid/duyurular.php adresinde ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası