Leningrad Sanayi ve Ticaret Odası desteğiyle orgenize edilen “Saint Petersburg-Rusya’ya aç - Ankara Sanayi Odası

Leningrad Sanayi ve Ticaret Odası desteğiyle orgenize edilen “Saint Petersburg-Rusya’ya aç

    19 Şubat 2010

“Saint Petersburg-Rusya’ ya Açılan Pencere, Ulaşım İmkânları, İnovasyon ve Başarılar” Projesi 
 
Tarihi   :  19.02.2010
İşareti    : 5/5000 – 612
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;
 
Leningrad Sanayi ve Ticaret Odası’ndan tarafımıza ulaşan bir yazıda; Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı, Leningrad Bölgesi Yönetimi, St. Petersburg Yönetimi, Rusya Federasyonu Gümrük Teşkilatı, Rus Demiryolları ve Rusya Federasyonu’nda faaliyet göstermekte olan büyük sanayi ve ulaştırma şirketlerinin ortaklığı ile “Saint Petersburg-Rusya’ya açılan Pencere, Ulaşım İmkânları, İnovasyon ve Başarılar” Projesinin organize edildiği belirtilmektedir.
Leningrad Sanayi ve Ticaret Odası’nın yoğun desteğiyle yürütülen bu proje kapsamında; uluslararası iş dünyası üyelerinin; Kuzey Batı Rusya’da bulunan belli başlı açık deniz limanlarının operasyonel etkinliğini, yük alma ve yük trafiğini idare etme kapasitelerini değerlendirmenin yanı sıra modern terminal tesisleri ve sanayi parklarını ziyaret etme fırsatı bulacakları ifade edilmektedir.
Katılımcılar için Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük Başmüdürlüğü, Şehir ve Bölge Yönetimi ile görüşmeler ve yuvarlak masa toplantıları organize edileceği, bu kapsamda yabancı işadamlarının Rusya’da iş yapma hususunda önemli konuları görüşme ve “Kuzey Batı Rusya Ulaştırma Kaynakları 2020 Kalkınma Programı” hakkında bilgi sahibi olma imkanı bulacakları belirtilmektedir.  
Ulaştırma, nakliye, dış ticaret faaliyetleri, üretim, altyapı inşaatı ve diğer birçok hususta faaliyet göstermekte olan yabancı organizasyon ve şirket ile  işbirliklerini başlatma imkânı sağlayacak bu proje çerçevesinde, 17.05.2010 ile 02.12.2010 tarihleri arasında aşağıda yer alan 7 farklı alanda toplantı düzenlenecektir.
·         17.05-20.05.2010 Kuzey Batı Rusya’nın Deniz Limanları,
·         14.06-17.06.2010 Kuzey –Batı Rusya’ya Demiryolu ile Ulaşılabilirlik,  
·         05.07-08.07.2010 Tedarik Zinciri Yönetimi,
·         20.09-23.09.2010 Kargo Taşıtları Fırsatları,
·         11.01-14.10.2010 Kuzey-Batı Rusya’nın otomotiv kümelenmesi,
·         08.11-11.11.2010 Latin Amerika ve Güney Doğu Asya Ülkeleriyle Dış Ticaret ,
·         29.11-02.12.2010 Nakliyat Alt Yapısına Yapılan Yatırımlar,
Ülkemizden de temsilcilerin katılması uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi açısından önem arz etmektedir.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası