Latin Amerika Beklenti Değerlendirme Anketi - Ankara Sanayi Odası

Latin Amerika Beklenti Değerlendirme Anketi

    4 Nisan 2016

Tarih: 04/04/2016 
İşareti: 05/5000-798

 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye ile Latin Amerika Bölgesi arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından güncel bir Latin Amerika Eylem Planı hazırlandığı bildirilmektedir. 
 
Bu kapsamda, Türk firmalarının Latin Amerika pazarına ilişkin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek, pazara girişte yaşadıkları sorunları tespit etmek amaçları doğrultusunda “Türk Firmaları için Latin Amerika Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi” hazırlanmıştır. 
 
Söz konusu anket çalışmasına katılmak isteyen üyelerimizin 15 Nisan 2016 tarihine kadar http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=26 adresi üzerinden anket formunu doldurmaları rica olunur.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası