Kuzey Yunanistan’daki Sorunlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kuzey Yunanistan’daki Sorunlar Hk.

    15 Aralık 2011

Tarihi     : 15.12.2011
İşareti    : 05/5000-3853
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Selanik Ticaret Ataşeliği’nin 1 Eylül 2011 tarihinde açılarak çalışmalarına başladığı ve Selanik Ticaret Ataşeliği’nin yaptığı saha çalışmaları, yerinde incelemeler ve piyasa araştırmaları sonucunda, Kuzey Yunanistan’da halen faaliyet gösteren Türk markalarının büyük çoğunluğunun franchising sistemi ile çalışmakta olduğu ve Türk ürünlerinin pazarlandığı bu mağazaların, Yunan uyruklu işadamları tarafından işletildiğinin tespit edildiği belirtilmektedir. Son zamanlarda Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve istikrarsız ortam nedeniyle, yatırım amacıyla Yunanistan’a giden Türk işadamı sayısında bir düşüş görüldüğü ve mevcut yatırımcıların da yavaş yavaş yatırımlarını geri çekilmesi neticesinde, önce banka sistemi, sonra ekonomi politikasının zora girdiği ifade edilmiştir. Daha sonra sosyal politikalarında sıkıştırmasının gündeme gelmesiyle hem asgari geçim düzeylerinin, hem de sosyal haklarını kaybetmeye başlayan çalışan kesim ile iş yapmanın zorluklarının dikkate alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtilmektedir.
 
Yazıda, yukarıda özetlenen durum çerçevesinde, Kuzey Yunanistan ve Selanik’te yatırım yapmayı düşünen Türk yatırımcıların yatırımlarını, Yunan vatandaşı olan soydaşlarımızla veya Yunan vatandaşlarıyla ortak yatırım ya da yap-işlet-devlet modeli ile yapmalarının ileride oluşabilecek olumsuzluklardan fazla zarar görmemeleri açısından yararlı olacağı belirtilmektedir. Diğer taraftan, Kuzey Yunanistan ve adalarda yapılacak olan alım ve yatırımlar için Yunan Savunma Bakanlığı’ndan, Askeri Bölge yasağının olmadığının teyit edilmesi gerekmekte olup, genellikle sınırdaş ülkelerin çok güçlü olması sebebiyle, ekonomik kriz de bahane edilerek, sık sık uzun ve kısa süreli grevlere gidilmekte olduğu ve bu durumun, çalışma ortamını zora sokarak iş sahiplerinin ve kamunun olumsuz etkilenmesine sebep olduğu aktarılmaktadır.
 
Ayrıca, bürokrasideki zorluklar da dikkate alındığında, yatırım yapmayı düşünen firmalarımın dikkatli davranmalarında, yatırım yapmadan önce gerek Selanik Ataşeliğimizden gerekse Atina Ticaret Müşavirliğimizden bilgi almalarında yarar olacağı ifade edilmektedir. Yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara faydalı olacağı düşünülen, soydaşlarımıza ve Yunan yatırımcılara ait bilgi ve projeler, Selanik Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası