Kuveyt Ticari Ziyaret Vizelerinin Askıya Alınması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kuveyt Ticari Ziyaret Vizelerinin Askıya Alınması Hk.

    23 Ağustos 2011

Tarihi    :  23.08.2011
İşareti   :  7/5000–2613 
Yanıt     :  sicil 
@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;      
 
Kuveyt Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen; Kuveyt basınında 14 Ağustos 2011 tarihinde yer alan bir haberde, Kuveyt Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı’nın 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şirketler için düzenlenmekte olan ticari ziyaret vizelerini geçici olarak askıya alacağı belirtilmektedir.
 
Anılan haberde, söz konusu uygulamanın gerekçesi olarak, ticari vize alarak ziyarete gelen yabancıların, daha sonra çalışma izni için başvurmalarının yabancı çalışan sayısında hızlı bir artışa neden olması, ayrıca ülkedeki orantısız nüfus yapısının dengelenmesi ve marjinal işçi artışının önlenmesi olarak gösterildiği iletilmektedir.
 
Ayrıca, söz konusu uygulamaya ilişkin olarak, Kuveyt makamlarınca, Kuveyt Büyükelçiliğimize resmi bir bildirim yapılmamış olup, konuya ilişkin gazete haberi ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası