Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı Müşteşarı ile Yapılan Görüşme Hk - Ankara Sanayi Odası

Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı Müşteşarı ile Yapılan Görüşme Hk

    22 Ağustos 2011

Tarihi     : 22.08.2011
İşareti    : 05/5000- 2620
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kuveyt Ticaret Müşavirliğimizin, Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Abdulaziz A. Alkulaib ile bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtilerek, aşağıda yer alan hususlar dile getirilmiştir.
  • Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı, Bakanlıklarının açtığı ihalelere Türk müteahhitlik firmalarının fazla ilgi göstermediğini, bazı ihalelerde ön yeterlilik aşamasını geçmiş Türk firmalarının olmasına rağmen ihaleye başvurmadıkları bildirilmektedir.
  • Müşteşar Alkulaib, Kuveyt’te Türk firmalarının faaliyet göstermesinin diğer firmalarla olan rekabeti arttıracağına ve bu hususun kendileri için de büyük avantaj sağlayacağına değinerek, Türk firmalarının Bayındırlık Bakanlığının ihalelerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Elektirik ve Su Bakanlığı, İskan Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Petrol Bakanlığı gibi diğer devlet kurumlarının açtığı ihalelere de girme fırsatı bulabileceklerini, mevcut projelerin ihaleye çıkılması sürecinde önemli mesafe kaydedildiğini, ancak halen devam edilecek projelerin bulunduğunu ve Türk firmalarının ivedi davranmalarının gerektiği vurgulanmaktadır.
  • Kendilerinin Türkiye’ye gelerek, Kuveyt’te ihale edilecek projelerde çalışabilecek Türk müteahhitlik firmaları ile temas kurabilecekleri gibi Kuveyt’te gelmek ve buradaki projeler hakkında bilgi almak isteyen firmalara da kapılarının açık olduğunu, İngiltere Hollanda, İspanya gibi ülkelerden Kuveyt’ te bu nitelikte ziyaretlerin yapıldığını, farklı ülkelerden gelen bu tür heyetlerin konuya sadece müteahhitlik olarak bakmadıklarını, aynı zamanda danışmalık ve imalatçı firmaların da açılan ihaleler ile ilgili oldukları ifade edilmektedir.
  • Devamla, 2010 yılı için yıllık planda ayrılan bütçenin 500 milyon KD’dan fazla olduğunu ve belirlenen projeler için harcama oranının %85 olarak gerçekleşme beklendiği, 2011 yıllık planında 600 milyon KD ayrıldığını, 2011 yılı içinde aynı oranda gerçekleşme beklenildiği, önümüzdeki dönem ihale edilecek projelerin arasında Büyük Kuveyt Havalimanı ve Cabir Hastanesi dışında yapılacak 6 hastanenin daha yer aldığı belirtilmektedir.
  • Türk Firmaların Kuveyt’te iş yapabilmek için doğrudan ihalelere girebilmeleri ve kendilerine Kuveytli firmalar gibi davranılmasının mümkün olup olamayacağı yönündeki soruya ise Müsteşar Alkulaib, var olan hukuk sitemine göre firmaların faaliyet göstermesinin gerektiği, ihalelere acentelik anlaşması yada işbirliği ile gidebilecekleri, firmalara doğrudan davet yapılmadığı, projelerin duyurusunun yapıldığı yanıtını vermiştir.
Yazıda devamla, ayrıca Bayındırlık Bakanlığı’ndan, Kuveyt Ticaret Müşavirliğine ulaşan bir bilgide, kısa bir süre içerisinde Bakanlıkta yapılacak bir toplantıda ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek, Türkiye’ye bir seyahat düzenlenmesinin gündeme gelebileceği bildirilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası