Kurumsal Sürdürülebilirlik Ve Raporlamaya Giriş - Ankara Sanayi Odası

Kurumsal Sürdürülebilirlik Ve Raporlamaya Giriş

    5 Eylül 2013

Tarihi   : 05.09.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   : Gonca DOĞAN tisk@tisk.org.tr  Tel:0312 4397717   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TİSK) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından gelen yazıda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact-UNGC) Türkiye Yerel Ağının sekreteryasını yürütmekte olduğu bildirilmektedir.
 
Yazıda ayrıca; Global Compact Türkiye Yerel Ağı tarafından başta KOBİ’ler olmak üzere, paydaşların beklentilerini karşılayan İlerleme Raporları (Communication on Progress) hazırlayabilmeleri yönünde ilk adımı oluşturacak bir dizi kapasite geliştirme eğitimi düzenlemeye başladığı, ifade edilmektedir.
 
Söz konusu eğitimlerin ilki TİSK himayesinde 12 Eylül Perşembe günü “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Raporlamaya Giriş” eğitim programı olarak bildirilmektedir.
 
Hazırlanan eğitim programıyla katılımcıların, UNGC 10 ilkesi, sürdürülebilirlik yönetimi, ilerleme raporu hazırlama süreçleri ve GRI Standardının kullanımına yönelik pratik bilgiye ulaşmaları amaçlanmaktadır.
 
Eğitimin genel katılıma açık ve ücretsiz olarak verileceği bildirilen yazıda, katılım sağlamak isteyen firma temsilcilerinin yukarıda irtibat bilgileri bulunan e.posta veya telefon ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası