Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri no: 5) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri no: 5) Hk.

    19 Ocak 2012

Tarihi  : 19.01.2012
İşareti : 09/5000-
 
Sayın Üyemiz;
 
“Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)” 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası