Kurulması Planlanan Yeni İş Konseyleri - Ankara Sanayi Odası

Kurulması Planlanan Yeni İş Konseyleri

Tarihi   : 14.01.2013
İşareti   : 05/5000-143
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türkiye ile Ekvator Ginesi ve Senegal arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin ülkemiz ile ilgili ülkeler arasında iş konseyleri kurulması halinde daha etkin şekilde geliştirilebileceği düşünüldüğü ifade edilmektedir. Bu doğrultuda kurulması planlanan söz konusu İş Konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışma yürütüldüğü belirtilmektedir.
 
İkili ekonomik ilişkiler bakımından potansiyel pazar teşkil eden söz konusu ülkeler ile Afrika Koordinatörlüğü çatısı altında iş konseyleri kurulması konusunda hazırlanan anket formu üyelerimiz tarafından doldurulup, 17 Ocak 2013 Perşembe gününe kadar DEİK’e (E-mail: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletilmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası