Kurulması Planlanan Yeni İş Konseyleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Kurulması Planlanan Yeni İş Konseyleri Hk.

    14 Haziran 2011

Tarihi     : 14.06.2011
İşareti    : 05/5000-1954
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 07.06.2011 tarih ve AFR/2011-1066 sayılı yazısına atfen, 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı vesilesiyle Türkiye’de bulunan Gambiya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Bai Mattarr Drammeh il Gambiya Ticaret Bakanı Sn. Abdou Salam Secka ve Gambiya Türkiye Büyükelçisi Sn. Gibri Joof’un da katılımlarıyla, 11 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Türk-Gambiya İş Konseyi Kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptı’nın; Ruanda Özel Sektör Federasyonu Başkanı Sn. Robert Bayigamba ile 13 Mayıs 2011’ de gerçekleştirilen görüşme esnasında ise Türk-Ruanda İş Konseyi Kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptı’ nın imzalandığı bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, Türkiye ile Gambiya ve Ruanda arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin ülkemiz ile ilgili ülkeler arasında iş konseyleri kurulması halinde daha etkin şekilde kullanılabileceği düşüncesinden hareketle kurulması planlanan söz konusu İş Konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışma yapıldığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Ruanda’nın 2005 yılından bu yana yıllık ortalama %8,8 oranında büyüme sergilemiş olduğu ve IMF Ocak 2011 verilerine göre 2001-2010 yılları arasında dünyanın en hızlı büyüyen ilk 10 ekonomisi arasında yer aldığı vurgulanmıştır. Ayrıca, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporları’na göre Ruanda’nın, 2010 yılında iş düzenlemelerinde en fazla reform yapan ülke, 2011’de ise 2. ülke olup, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Rekabet Gücü sıralamasında Doğu Afrika’da birinci, Afrika genelinde ise altıncı sırada yer aldığı dile getirilmiştir. Yazıda, Ruanda’nın Doğu Afrika Topluluğu Ortak Pazar ve Gümrük Birliği’nin üyesi olması sayesinde toplam 125 milyonluk bir pazara erişim imkanı sağladığı; ayrıca, demir yolu, havayolu, tarım, elektrik üretimi, bağımsız enerji üretim sistemleri, metan gazı ve turizm alanlarında yatırım olanaklarının bulunduğu dile getirilmektedir.
 
Ayrıca, son yıllarda makroekonomik istikrara yönelik önemli reformlar gerçekleştiren ve son beş yılda ortalama %6 oranında ekonomik büyüme sergileyen Gambiya’da tarım, ihracata yönelik sebze ve meyve başta olmak üzere gıda işleme ve zengin kaynaklarıyla balıkçılığın katma değer sağlanabilecek üretim alanları olduğu belirtilmiştir. İhraç Ürünleri İşleme Bölgesi kurulması ile Gambiya’nın, bölgedeki büyük pazarlara ihracatta stratejik bir konuma sahip olduğu vurgulanmıştır. Söz konusu bölgenin , özellikle farmasötik ürünler, kozmetik, ambalaj malzemeleri, seramik karo, sıhhi donanım, mineral su ve deri ayakkabı gibi hafif sanayi alanlarında ihracata yönelik yatırım imkanı sunmakta olduğu dile getirilmiştir. Etkili bir liman sistemi ve havayolu ağına sahip olan Gambiya’nın, tüm Batı Afrika için mal ve hizmetlerin ithalat, yeniden ihracat ve dağıtımında tercih edilen bir konumda olduğu belirlenmektedir.
 
Söz konusu konuyla ilgilenen firmaların, Gambiya ve Ruanda ile Türk-Afrika İş Konseyleri çatısı altında iş konseyleri kurulması hakkında hazırlanan ekteki anket formunu doldurarak en geç 22 Haziran 2011 tarihine kadar DEİK’e (ilgili kişi: Bahar Kavala, tel: 0212 339 50 32, faks: 0212 270 35 92, e-posta: bkavala@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası